Pozvání na cestu k říjnu 2024
Zveme Vás k účasti na následující fázi Synody o synodalitě (2021 - 2024) dle žádosti Generálního sekretariátu Synody biskupů. Jsme nyní „na cestě k říjnu 2024“, kdy se bude konat druhé shromáždění Synody biskupů věnované tématu synodální proměny katolické církve.
 
Přáním Sekretariátu Synody biskupů tentokráte je, aby došlo k hlubší reflexi některých bodů Souhrnné zprávy Synody biskupů z října 2023, a to takovým způsobem, že bude nasloucháno zejména specifickým skupinám věřících na základě jejich zkušeností a služeb v církvi (např. kněží, trvalí jáhni, členové pastoračních a ekonomických rad farností, řeholníci a řeholnice, společenství žen atd.) Tyto skupiny prosíme, aby se v rámci metody duchovní konverzace, která se osvědčila již v první, diecézní fázi, synodálního procesu, společně setkaly a přispěly svými podněty k tématům, která se jich bezprostředně týkají.
 
Časově je tato fáze omezena tak, že je třeba, aby skupinky zaslaly své výstupy prostřednictvím formuláře na uvedeném webovém odkazu do 31. března 2024 a to v maximálním rozsahu 1800 znaků. Diecézní tým následně do 21. dubna 2024 připraví souhrn této fáze konzultace, který bude zaslán národnímu synodálnímu týmu při ČBK, jenž do 15. května 2024 odevzdá podněty za celý národ Sekretariátu Synody biskupů.
 
Mons. Josef Nuzík
apoštolský administrátor
 
Všechny potřebné informace jsou k dispozici na tomto webu.

Časový harmonogram

11. 2. spuštěna registrace skupinek registrace zde
11.2. - 31.3. práce ve skupinkách
31.3.  odevzdání výstupů ze skupinek
31.3. - 21.4. diecézní tým zpracuje souhrnnou zprávu
21.4.  odevzdání diecézní reflexe na národní úroveň
21.4. - 15.5. národní tým zpracuje národní reflexi
15.5. odevzdání národní reflexe na generální sekretariát synody