Od března tohoto roku začne ve Zlíně Kurz pastoračních pomocníků, který společně pořádají děkanáty Zlín a Vizovice.

Kurz je určen pro dospělé praktikující křesťany (pokud možno i biřmované) od 18 let.

Zaměření kurzu: vzdělávání v katolické nauce, příprava na službu ve farnosti nebo i osobní duchovní růst.

Absolvování tohoto kurzu je podmínkou pověření ke službě mimořádných podavatelů eucharistie  (účastníky však k této službě automaticky neopravňuje ani nezavazuje).

Kurz bude probíhat v polyfunčním domě REGINA, adresa: Divadelní, 3242, Zlín ve velkém sále.

Setkání budou probíhat od 2. 3. 2024 každou druhou sobotu (mimo prázdnin) až do 15. 10.2024.

 

Přihlašování do 25. 2. 2024 je přes registrační formulář ZDE .

kurz_pastoracnich_pomocniku_1